Detska psihika

В условия на запрашаване на въздух с вещества, създаващи опасност от експлозия, е необходимо да се използват устройства със сертификат ATEX и инсталации, проектирани и подготвени в съответствие с принципа ATEX, необходим в краищата на ЕС.

В изпълнение, в условия на прах с прахова боя, фини въглища или прах от органичен произход (например дърво, е необходимо да се гарантира правилното отстраняване на праха. Ефективното обезпрашаване на ATEX (извличане на atex прах успешно елиминира повечето заплахи, но за да се излекува с голяма ефективност, е необходимо да се въведат правилно прецизирани и евентуално ефективни технически, технически и процедурни решения. И така какви решения?

ATEX обезпрашаване на практикаНа практика ATEX обезпрашаване (в съответствие с европейските директиви се свежда до:- използването на локални ауспуси, които трябва да бъдат разположени в близост до източници, отделящи потенциално взривоопасни замърсители, екстракторите са самоносещи оръжия, индустриални качулки или специални чинии,- редовно вакуумиране на повърхностите, върху които се появяват фини струпвания (като доказателство около машинните инструменти, в този план трябва да бъдат включени промишлени прахосмукачки,- добро заземяване на работните инструменти и самата инсталация за обезпрашаване, тъй като може едновременно да генерира статично електричество - заземяването предотвратява това явление,- правилно изграждане на канали за изсмукване на прах и покриването им срещу ерозия,- използването на вентилатори, филтри и обезпрашителни устройства, проектирани в съответствие с ATEX директивата и могат да притежават съответните сертификати.За най-пълна възможна защита срещу експлозия системите за отстраняване на прах ATEX трябва да бъдат преоборудвани с режими на гасене (искри и / или пожар в самата инсталация.