Kasov aparat i otdavane pod naem

Касов апарат, наречен касов апарат като автомобил, трябва да бъде оборудван с периодичен преглед. В настоящия факт обаче този преглед трябва да бъде създаден най-късно две години от нов преглед или фискализация.

Задължението за преглед на касата произтича от добри законови разпоредби. Правното основание за двугодишния преглед на касовите апарати е § 7, ал. 1 точка 6 във връзка от § 16 ал. 1 от наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. по същество условията за използване на касови апарати. Заедно със закона и с разпоредбите на член 61, параграф 3 от Наказателния кодекс неизпълнението или ненавременното преразглеждане на касата е известно като неправилно водене на книгата и заплашва да наложи глоба за данъчно нарушение. По-евтин вариант за двугодишен преглед обаче е да го придружавате всяка година. Когато споменавате прегледа на касовите апарати, трябва да помислите и за определяне на подходящия момент, който се създава въз основа на Данъчния кодекс. Според чл. 12 § 3 от този закон, времената, известни през май, завършват с датата на този ден в този месец, която съответства на първия ден от датата, а ако не е имало такъв ден миналия месец - на този ден от същия месец.

Задължението за надзор на датата на проверката на касата е в лицето на въпросния касов апарат. Притежателят трябва да информира сервизния техник за необходимостта от такъв преглед в рамките на две години от неотдавнашната проверка. Техникът на касата трябва да направи задължителен технически преглед на касовия апарат (сезон 31, параграф 4 от регламента по смисъла на касовите апарати през 5-те дни от деня на заявлението за касов апарат, изготвено от потребителя.

Преглед на техническото състояние на касата трябва да се провери на първо място: състоянието на всички печати на касовия апарат, състоянието на корпуса, четливостта на фискалните документи, работната програма, правилната работа, паметта и състоянието на батерията.В крайна сметка, за да избегне излагането на глоби от гледна точка на данъчната служба, данъкоплатецът трябва да спазва сроковете за преглед на касата.