Kasov aparat za uslugi

Всеки предприемач, който използва касови апарати в обикновена компания, се бори всеки ден с много проблеми, кои устройства също могат да създадат. Както всяко електронно оборудване, касовите апарати не са независими от решенията и понякога се разпадат. Не някой собственик на компания знае, че във всеки момент, където се правят записи с помощта на касов апарат, той трябва да има такова различно устройство - разбира се, поради провала на това основно.

Липсата на резервен касов апарат elzab при продажба на продукти или помощ може да доведе до налагане на санкции от данъчната служба, тъй като това ще попречи на разпадането на списъците за продажби на основното устройство. Документите, съхранявани в касата, трябва да включват книжката за обслужване на касите. Този документ допълва не само всички ремонти на устройството, но също така включва информация за фискализацията на касата или за обмяна на мисли. В текста на услугата вписването желае да съществува над уникалния номер, който е определен в касата от данъчната служба, името на предприятието и адреса на помещенията, където се използва сумата. Всички тези бележки са необходими за успеха на данъчния одит. Всякакви корекции в мисълта на касата и нейният ремонт са част от задачите на специализирана служба, с която всеки предприемач, използващ касови апарати, трябва да има подписан договор. Какво е силно - трябва да информирате данъчната служба за всяка промяна в техника на касата. Продажбите на касови апарати трябва да се извършват непрекъснато, така че ако паметта на касата е пълна, трябва да обмените мнението си за ново, като същевременно имате възможност да прочетете паметта. Вероятно четенето на фискалния касов апарат трябва да бъде - подобно, когато промяната му е направена, но само от упълномощен орган. Освен това работата иска да се свърши и в присъствието на служител на данъчната служба. Отчитането на фискалния касов апарат се състои от подходящ отчет, едно копие от което се изпраща на данъчната служба, а друго на предприемача. Той изисква този протокол да се води заедно с други документи, свързани с касовия апарат - неговият минус може да доведе до налагане на наказание от службата.