Kasoviyat aparat kak raboti

Когато продаваме стоки или услуги на положението на физически лица (тези, които не извършват бизнес, ще бъдем подпомагани от касов апарат или фискален принтер. След покупката е изключително важно да се подаде фискално устройство и фискализация. Всички процедури, свързани с касовия апарат, трябва да бъдат завършени в рамките на два месеца от нейната покупка.

Подаването до ръководителя на съответната данъчна служба трябва да се извърши преди да започнем да регистрираме продажбите по фискалната сума. Какво трябва да се намери в такава нотификация? На първо място, трябва да напишете целия брой касови апарати, използвани в офиса. Дайте и дайте адреси на местата, където ще бъдат презасадени.Наредбата на министъра на финансите от 29 ноември 2012 г. точно определя начина, по който следва да се извършва отчитането на касовите апарати. Според него, най-късно в деня на загубата, правото да се освободи от държането на касов апарат трябва да бъде инсталирано поне половината от касовите апарати, докладвани на ръководителя на данъчната служба. В началото на следващия месец останалите касови апарати трябва да бъдат включени в регистъра.Когато съобщихме и предоставихме касови апарати, трябва да ги вземем. Необходимо е, ако планираме да използваме пари и печата в икономическа роля.

Какво представлява фискализацията на касовия апарат? За разпределението на фискалния модул (данъчен идентификационен номер на данъкоплатеца към фискалния касов апарат. Нека помислим, че тогава тя е еднократна операция, жива и трайна. Изключително важно е, че фискализацията на касовия апарат се посреща по професионален начин от обучен техник. При успеха на грешката ще бъде невъзможно да се реши грешно извършената фискализация, затова е препоръчително да се закупи нов касов апарат, което означава значителен разход. Благодарение на фискализацията на касовия апарат ще бъде възможно да се създаде нейната продукция във фискалния ред. Отсега нататък в съзнанието на касата ще се записват ежедневни отчети, съдържащи данни за дневния пункт на продажба.След приключване на фискализацията на касовия апарат, в срок от седем дни трябва да го докладвате на ръководителя на съответната данъчна служба. Това ще доведе до получаване на регистрационен номер.