Kolposkopiya t

Може да има риск от експлозия в мощностите на промишлени предприятия и складове. Такава опасност възниква, ако методът съдържа течности или твърди вещества, които генерират експлозивни газове, или потенциал на експлозивност, ако те се смесват.

Експлозивна атмосфера обикновено възниква, когато вътре в помещението има прекалено висока температура или има така наречена електрическа дъга. Понякога и рискът от експлозия възниква, когато апартаментът пристигне при създаването на искра.

Специални фабрики и промишлени предприятия обикновено са добре защитени от експлозии, но понякога се наблюдава липса на мислене на места, където например бензиностанции, при които рискът от експлозии често води хора, които са там - необучени, случайни, падащи цигари в зоната, изложена на риск от експлозия.Специалната защита срещу експлозия трябва да се разшири не само върху бензиностанции, но и повече на летищата, в пречиствателните станции и в помещенията, където са установени зърнопроизводителите. Опасни експлозии са и в корабостроителниците, за които не всеки знае.

Високите места са обхванати от закон, който изисква разширяване на специалната защита срещу експлозия. За да действат законно, собствениците, както и жените, които вземат решение за такива места, трябва да се покажат със сертификати, като сертификати за типово изпитване на ЕО и много други.

Повечето разпоредби относно защитата от експлозии се организират от Европейския съюз, което означава, че нормативната уредба се прилага и по наше добро от момента, в който се придържаме към групата.Всеки собственик на инсталацията, подложен на риск от експлозия, трябва точно да покаже спецификата на мястото в доклада, както и да покаже възможни сценарии на ситуации, в които може да възникне експлозия.