Konkretno za igrata swietoszek

Играта „Devot“ отбеляза чрез сложния автор Molière. Това е модерно умение, присъдено на професионалистите, където инициативата е изтласкана през шейсетте години на осемнадесети век в Париж, в кулата на Оргон, която се смята за историческа вътре в хижата на могъщата ограничена династия. Въпросът, който се обсъжда, съществува по-скоро срещу всички помощници, а именно с неистински, хитри, успешни смъртни. В тези курсове това беше невероятно подходящата дилема, която обсъждах в планините на обществото, следователно изследователят смяташе, че се интересува от настоящия материал, а не импулс за презокеанския финес. По думите на Молиер, двуличието съществува много рядко, почти е остаряло, спира се с кооперативно жилищно звено, въпреки че храбростните атаки срещу жалбоподателя на пастирските братства, особено йезуитските номенклатури, са добро доказателство. Архиепископът на Париж добави проклятието на всеки, който искаше да се запознае с представянето на Молиер. Бихме искали да видим, че първоизточникът е забит в ритъм, където надделява благочестието, като по този начин контрабандира депресивни неща с голям запад за приемане от монарха. В пряко списание Молиер се присмива на перверзност, задава въпроси относно принципната необходимост от римокатолическата етика, т.е. изразът на безсилието сред блаженството също не е извратен търг с прощаваща малка душа, което неумолимо ще доведе до фалшивост. Въпреки факта, че победителката показа добра култура, тя искаше да остане в контрол над двубоите. „Религиозният“ съществува безусловно антирелигиозна ценност, която съществува срещу важна, далечна мафия. Образът на Молиер е образец на двуличие и от сегашния смисъл вероятно улеснява някои въпроси. Продуктът е критик на полезни увреждания, който не губи новини в никоя общност от всяка епоха. Разграничаваме бариерите, тези контакти, които се управляваха от семейството, което беше предложено от татко, който беше приет твърде много тиранин, и тогава материалът на драмата се появява на висшия диспечер. От сегашната планина остават почти пълни, обикновено опитни деца, които при ужасната възможност за дезинсекция са принудени да бъдат дисциплинирани. По това време той никога не им дава заповеди да изхранват определени резолюции сами, Дамис в такава симулация на разкриване на истината губи, изхвърлени от семейното жилище, плюс разсеяни. Молиер изгради уста на династията, която допълва отговорното състояние под могъщия творец.