Kontseptsiya za upravlenie na stoynostta na predpriyatieto

Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите на Costomer има определена концепция за управление. Това е избор на процедури и все още необходими инструменти за прекомерно управление на контактите с клиенти. Неговата цел е да автоматизира и поддържа процеса в историята на организацията на клиента.

Този метод зависи от подкрепата на железниците в области като маркетинг, управление, обслужване на клиенти или продажби. Тогава решението до голяма степен лекува при управлението на информацията с един човек. Тази концепция трябва да подкрепя всички етапи на контакт между човек и форма, т.е. идентифицирането на нуждите на клиента, идентифицирането на клиента, сключването на конкретна сделка и следпродажбеното обслужване. Говорейки за Costomer Relationship Management, можете да се запознаете с три вида на този план, а именно: интерактивна, оперативна и аналитична система.Интерактивната CRM система е представена като контакт център или crm комуникация. Той управлява всички възможни канали за връзка с клиента с дадена организация. Тази система е създадена на платформата на кол центъра.Операционната CRM система позволява събиране и споделяне на знания за клиента. Тази информация позволява преди всичко за всеобхватна и висока подкрепа за потенциален клиент. Тази система се нарича фронт офис система. Тя създава три функционални групи като маркетинг, продажби и техническа поддръжка. Целият оперативен cm е за придобиване на клиент, завършване на продажбите и поддържане на потребител в компания.Аналитичната CRM система се оплаква от анализ на информацията за клиентите. Използва се преди всичко в сегментирането на клиенти, анализ на ценовия, лоялен и кошнен анализ.CRM софтуерът се основава на изграждането на фуния, наречена фуния.Тази реализация вече съществува от много години. И с използването му, използването му се умножава. На първо място, това се дължи на по-икономичния и по-лек достъп до интегрирането на данни и по-новите технологии.В обобщение, софтуерът на CRM с висока якост позволява по-добро разбиране на стойността на клиента.