Problemi na energiynata sigurnost v polsha

Опасност от експлозия в смисъл на работа или на различни места на разположение е нещо, което не може да се подценява. Строителство, Право изисква поредица от защита от експлозия при такива среди и не плащат за това ще бъде повод на голяма трагедия. Апартаменти с конкретен лимит на експозиция от експлозия е различен бизнес и производствени халета. Има всичко необходимо, за да се стигне до катастрофа: отговорността на горими газове от бутилките държат висок капацитет, огънят често недостатъчна вентилация. Всичко това благоприятства възможността от експлозия.

В описаните по-горе апартаменти трябва да се вземат допълнителни предпазни мерки. Редовните одити на организацията и отстраняването на всички дефекти редовно са особено важни. Ако четките в електрически мотор се използват като доказателство, то ще има силно искрице, десетина пъти по-важни от обикновената работа. Също така включваме подробен контрол на експлозията на всички бутилки и контейнери, съдържащи запалими газове и вещества. Пропускащият газов цилиндър с взривоопасен газ може лесно да го напълни, докато не избухне. Въпреки че газовете обикновено трябва да се смесват с въздух в значителна концентрация, за да могат да попаднат в експлозията, това не трябва да се подценява.

Друга форма на безопасност е да се осигурят специални осветителни тела и, освен това, светлинни ключове. Всяко осветление на осветлението предизвиква мигането на искрата в превключвателя, на продукта от увеличената консумация на ток от лампата в първоначалното време на неговата роля. Това се отнася както за лампите с нажежаема жичка, така и за флуоресцентните лампи. Тази искра е достатъчна, за да предизвика експлозия в присъствието на запалим газ. Използването на специални взривозащитени осветителни тела и ключове значително намалява риска, но най-важният въпрос е безопасното съхранение на газове и запалими и експлозивни вещества.