Zashho zazemyavaneto sveti

Задачата на електростатичното заземяване се свежда до минимизиране на риска от експлозия на запалими вещества в края на електростатичната искра. Най-често се комбинира в областта на транспорта и преработката на запалими газове, прахове и течности.

Електростатичното заземяване може да създаде нова форма. Най-тежките и леко сложни модели се състоят от заземителната скоба също от кабела. По-развитите и технологично усъвършенствани са оборудвани с режим на заземяване, благодарение на който е позволено дозирането или транспортирането на продукта, когато заземяването остане плътно свързано.

Recardio

Електростатичните заземявания обикновено се използват в процеса на товарене или разтоварване на железопътни и автомобилни цистерни, резервоари, бъчви, т.нар. големи торби или елементи от технологични инсталации.

Накрая резервоарите за пълнене или изпразване с различно съдържание (например резервоари с прахове, гранули, течности могат да образуват опасни електростатични заряди. Източникът на тяхното образуване вероятно е също смесване, изпомпване или пръскане на запалими вещества. Електрическите заряди се създават чрез контакт или отделяне на отделни частици. Количеството електрически заряд ще зависи от електростатичните свойства на повърхностите, които влизат в контакт един с друг. В края на вашата и вашата внезапна връзка със земята или незаредения обект, можете да създадете кратък токов импулс, който ще бъде сигурен под формата на искра.Липсата на грижа за изхвърлянето на искри може да създаде запалване на сместа от алкохоли и въздух, както се вижда от експлозия или голяма експлозия. Електростатичното заземяване елиминира опасността от експлозия поради контролирано разреждане на електростатични заряди.