Zona za opasnost ot eksploziya na angliyski

Директивата ATEX (Atmosphères Explosibles, известна още като Директива 94/9 / ЕО - определено е Европейският съюз, който определя основните изисквания на продуктите, поставени за прилагане в потенциално експлозивна атмосфера. Опасността от експлозия на метан и въглищен прах представлява огромното мнозинство от машини и оборудване, използвани в минните въглища, а директивата ATEX се прилага за оборудване и защитни системи, предназначени за игра в пространства, изложени на опасност от експлозия. Новите разпоредби относно сигурността в държавите от Европейския съюз също се различаваха една от друга, което представляваше значителна пречка за свободата на обмен на стоки между държавите-членки.Последното условие беше обединителната директива ATEX, която унифицира съществуващите регламенти и улесни само разпространението на продукти в Европейската група. При прилагането на разпоредбите на член 100а от Римския договор, най-важната цел на Директивата ATEX е да предостави свободен поток от стоки, гарантиращ голяма степен на експлозивна защита. По отношение на устройства, предназначени за функции в райони, застрашени от експлозии, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз на 23 март 1994 г. издадоха Директива ATEX 94/9 / ЕО, която влезе в сила на 1 юли 2003 г. В допълнение, на 16 декември 1999 г. беше приета Директива 1999/92 / ЕО ATEX137 (наричана също ATEX USERS, която промените се отнасят до минималните изисквания за безопасност на практика на заден план, когато съществува риск от експлозивна атмосфера. Директивата ATEX 94/9 / ЕО започва да влиза в сила от 1 юли 2003 г. и заменя предишните директиви 76/117 / ЕИО и 79/196 / ЕИО.

CE маркировка (от Conformité Européenneидентификационен номер на сертифициращия органСимвол за изпълнениеексплозивна групакатегория на устройствотовид защита от експлозияексплозивна подгрупатемпературен клас

https://vivese-capsules.eu/bg/Vivese Senso Duo Capsules - Уникалното естествено третиране на падащите коси ще сгъсти косата ви до 3 пъти!

Препоръчваме обучение Atex