Zona za sigurnost na pyas chnika

https://driv-ultra.eu/bg/

Обсъждайки концепцията за безопасността на експлозията, т. Е. Безопасност на взривобезопасност, е невъзможно да се споменат всички познания за последния елемент. Има много подробни закони, които определят обсъждания по-горе предмет. Преди всичко е важно да се започне с факта, че в зоните, особено изложени на пожар или експлозия, се прилагат разпоредбите на директивата ATEX, които доказват, че например в въглищни мини и където съществува риск от експлозия на метан или въглищен прах, трябва да се използват устройства те противодействат на експлозията и допълнително имат маркировка СЕ.

Има много европейски рецепти за последния проблем и има много полски правила. В Република Полша, преди всичко, правилата, & nbsp; правила за безопасност и хигиена на нещата и наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. в историята на минималните изисквания за здраве и безопасност, съчетани с лекотата на експлозивна атмосфера (Dz. U.Nr. 138, т. 931.Когато се споменава експлозивната безопасност, трябва да се отбележи, че във всяко помещение, където има такъв риск, работодателят е длъжен да създаде документ за защита от експлозия. Подобен документ вероятно ще бъде създаден и с анализ на риска. Винаги трябва да имате, че това зависи от преразглеждането на случая в случай на модернизация на книгоизграждането.В настоящия момент безопасността на служителите е силно повлияна. Ето защо стойността на огъня е висок приоритет. Създаването на документ, който е факт на противопожарна защита, се оплаква от плана, най-напред, определящ зони, които могат да бъдат изложени на потенциални експлозии. В същото време се оценяват защитни мерки.Освен това всеки работен цех, изложен в началото на пожар, трябва да бъде система, която да противодейства на появата на експлозия. Този метод се състои от три елемента. Първият е да се потисне възпламеняването в устройствата. За другото се предполага, че налягането в аксесоарите се повлиява често, а на трето място трябва да противодейства, че пламъците, които се улавят през тръбите или каналите, не причиняват вторичен пожар.В обобщение, важно е да се помни, че доброто съществуване е най-важното нещо. Следователно работодателят трябва да спазва правилата и да се грижи за безопасността на служителите.